Coradip 100/20

Coradip 100/20 100 / 20

Atenolol + Nifedipina

Principio activo Atenolol + Nifedipina
Clase Terapéutica Cardiología

Productos Relacionados

  • Cardio K Plus 160/5

    Cardio K Plus 160/5 160 / 5

    Valsartán + Amlodipina

  • Cardilat Plus D 100/10/25

    Cardilat Plus D 100/10/25 100 /10 / 25

    Losartán + Hidroclorotiazida + Amlodipina