Iberyl Plus D 150/5/12.5

Iberyl Plus D 150/5/12.5 150 / 5 / 12.5

Irbesartán + Hidroclorotiazida + Amlodipina

Principio activo Irbesartán + Hidroclorotiazida + Amlodipina
Clase Terapéutica Cardiología

Productos Relacionados

  • Cardio K Plus D 320/10/25

    Cardio K Plus D 320/10/25 320 / 10 / 25

    Valsartán + Amlodipina + Hidroclorotiazida

  • Araxil Plus 16/10

    Araxil Plus 16/10 16/10

    Candesartán + Amlodipina